Choď na obsah Choď na menu
 


Hlbokotónové reproduktory TESLA

hlbokotonove.jpg

Hlbokotónový reproduktor

 

            Najskôr si pre objasnenie stručne povedzme, čo to vlastne je za reproduktor, ak sa označuje ako hlbokotónový alebo basový. Jeho rozsah kmitočtov, ktoré dokáže efektívne vyžiariť (ďalej len „kmitočtový rozsah“), je zameraný takmer výlučne na spodné pásmo kmitočtového spektra. Je to teda špeciálny reproduktor, ktorého úlohou je hrať kvalitne od čo najnižších kmitočtov, ktoré dokáže vnímať ľudský sluch.

Takýto reproduktor musí byť použitý prinajmenšom v dvoj- a viacpásmovej reproduktorovej sústave, pretože vzhľadom na svoju špeciálnu konštrukciu nie je sám osebe fyzicky schopný vyžiariť vysoké tóny. Nad istou hranicou kmitočtového spektra jeho účinnosť výrazne klesá, čo je obvykle (až na ojedinelé výnimky) sprevádzané neakceptovateľným skreslením. Preto je potrebné, aby bol elektronickou výhybkou odľahčený od vyšších kmitočtov, ktoré potom namiesto neho hrá efektívne a bez skreslenia iný vhodný reproduktor, alebo aj viaceré.

Špeciálna konštrukcia hlbokotónového reproduktora má niekoľko hlavných znakov:

  • pevný kôš, ktorý musí bez deformácie odolať prudkým vibráciám a zároveň hmotnosti magnetického systému,
  • účinný magnetický systém, zabezpečujúci dostatočne silný pohon kmitacieho systému. Magnet má preto obvykle väčšie rozmery ako u iných druhov reproduktorov,
  • mäkké a pružné, tzv. voľné uloženie kmitacieho systému, ktorý je tak schopný dosahovať primerane veľkú výchylku,
  • tuhá vyžarovacia membrána, mechanicky pevná a odolná voči zvýšenej námahe. Pevnosť sa dosahuje hlavne patričnou hrúbkou membrány a jej vylisovaním do tvaru nerozvinuteľného kužeľa, niekedy aj rôznymi dodatočnými impregnáciami alebo nátermi. Používajú sa tiež rôzne alternatívne materiály (okrem tradičnej špeciálnej sulfitovej papieroviny je to napríklad hliník, polypropylén, sklené vlákna, titán, ...).
  • veľká plocha membrány. Čím je membrána väčšia, tým účinnejšie reproduktor vyžaruje najnižšie kmitočty. Hoci existujú aj malé a celkom miniaturizované hlbokotónové reproduktory, v reproduktorových sústavách býva hlbokotónový spravidla ten najväčší.

Kmitočtový rozsah hlbokotónových reproduktorov je tiež ovplyvňovaný jednak ich veľkosťou, ako aj samotnou konštrukciou a použitými materiálmi pri každom konkrétnom type. Väčšinou sa pri nich môžeme stretnúť s kmitočtovým rozsahom približne od 40 Hz (Ø 165 – 200 mm). Niektoré typy tejto asi najčastejšej veľkosti sú vhodné do dvojpásmových reproduktorových sústav v sprievode vhodného vysokotónového reproduktora, iné do trojpásmových, kde treba použiť okrem vysokotónového aj stredotónový reproduktor, väčšinou však len malých rozmerov, na skvalitnenie alebo zvýraznenie prenosu stredného kmitočtového pásma. No existujú aj také hlbokotónové reproduktory, ktoré hrajú reálne už od 20 Hz alebo ešte hlbšie, majú však na to patrične veľké rozmery (Ø 250 mm a viac). Pri použití takýchto veľkých hlbokotónových reproduktorov je ale priam nevyhnutné skonštruovať trojpásmovú, prípadne až štvorpásmovú reproduktorovú sústavu a okrem vysokotónového reproduktora tiež použiť stredotónový reproduktor, ale veľký (alebo širokopásmový), prípadne dva, na celú oblasť stredného pásma. U veľkej a ťažkej membrány všeobecne je totiž predpoklad skreslenia, úbytku účinnosti a príliš veľkej smerovosti vyžarovania už v strednom kmitočtovom pásme, preto nie je dobré zbytočne zaťažovať takéto veľké hlbokotónové reproduktory jeho prenosom. Na opačnej strane veľkostného spektra existujú malé, až úplne miniaturizované hlbokotónové reproduktory (Ø 100 – 150 mm), ktoré sa označujú ako stredobasové, pretože vďaka malej a ľahkej membráne dokážu aj stredné kmitočtové pásmo zahrať kvalitne. Sú tak vhodné predovšetkým do dvojpásmových reproduktorových sústav, kde ich stačí doplniť len na vysokých kmitočtoch jedným vysokotónovým reproduktorom.

Dôležité je uvedomiť si, že od veľkosti a fyzikálnych vlastností hlbokotónového reproduktora závisí celková koncepcia a vzhľad reproduktorovej sústavy, predovšetkým počet pásiem, typ ozvučnice, jej vnútorný objem a z neho vyplývajúce rozmery. Pred zaobstaraním takéhoto reproduktora je teda nutné zvážiť veľa jeho parametrov, ktoré by každý seriózny výrobca mal pravdivo uvádzať.

 

Opäť pohľad (aj) do histórie

 

Do polovice 60. rokov minulého storočia v produkcii bývalého podniku Tesla Valašské Meziříčí neexistoval plnohodnotný hlbokotónový reproduktor, určený špeciálne do malých bytových reproduktorových sústav s vnútorným objemom ozvučnice okolo 20 litrov. V ponuke boli iba hlbokotónové reproduktory veľkých rozmerov, ako napríklad ARO 814 alebo ARO 711 / 2AN 633 7x, ktoré však do malých sústav rozhodne vhodné neboli ani rozmermi, ani vlastnosťami. Na reprodukciu hlbokých tónov vo viacpásmových malých bytových reprosústavách sa tak používali primerane veľké štandardné širokopásmové reproduktory. Tie to síce v rámci svojich možností zvládali, ich vlastnosti však na tento účel, pochopiteľne, neboli celkom ideálne.

 

ARZ 669 / ARZ 668

Zmena nastala v priebehu roka 1966, keď sa na trhu objavil nový, koncepčne celkom iný prvý nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor s priemerom koša 203 mm. Vzhľadom na to, že vtedy ešte neexistovala kategória pre takto špecializovaný reproduktor, bol zaradený do kategórie ARZ – reproduktory zvláštne. Označenie mal konkrétne ARZ 669 (4 Ω) a ARZ 668 (8 Ω) a vyrobených bolo aj niekoľko špeciálnych, veľmi ojedinelých sérií – ARZ 667 s impedanciou 30 Ω a ARZ 665 s impedanciou 16 Ω, ktoré boli používané iba na osobité účely – štúdiové monitory, špeciálne malo-kusové série inak bežných reproduktorových sústav, a podobne. Keďže v takomto špeciálnom 30 Ω a 16 Ω prevedení sa tento reproduktor vyskytuje naozaj veľmi zriedkavo, budeme ho ďalej menovať len v bežnom väčšinovom 4 Ω a 8 Ω prevedení.

Tento reproduktor bol navrhnutý a určený výhradne do vzduchotesne uzavretej ozvučnice s vnútorným objemom od 15 do maximálne 25 litrov. Jeho konštrukcia, umožňujúca veľký zdvih kmitacieho systému a extrémne nízky rezonančný kmitočet okolo 25 – 30 Hz (preto má prívlastok ’nízkorezonančný’), zaručovali aj pri takto malom uzatvorenom objeme ozvučnice kvalitnú reprodukciu nízkych kmitočtov. Spočiatku sa očakávalo, že charakteristická citlivosť tohto reproduktora bude veľmi nízka – približne 85 dB, no v skutočnosti to bola celkom štandardná hodnota 87 dB. Očakávaných 85 dB mal iba jeho miniaturizovaný súrodenec ARZ 369 / ARZ 368 s priemerom koša 100 mm a s rezonančným kmitočtom asi 45 Hz, vhodný do extrémne malej ozvučnice s objemom 3 až 5 litrov. Veľký typ 66x sa neskôr stal aj predlohou pre novšie typy a verzie hlbokotónových reproduktorov Tesla, preto sa ním teraz budeme zaoberať podrobnejšie (menší typ 36x príde na rad neskôr).

 

ARZ 669 / ARZ 668 je priamovyžarujúci elektrodynamický nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor kruhového tvaru. Jeho hlavný stavebný prvok je hlboký kôš s veľkými kruhovými otvormi, vylisovaný z oceľového plechu. Ku košu je fixne pripevnený magnetický a kmitací systém. Magnetický systém majú tieto reproduktory zlepený (Belzona), pričom magnet je zhotovený výlučne z feritu. Po vonkajšom obvode ho pred lúpaním chráni vrstva ochranného náteru. Kmitacia cievka (Ø 26 mm) je navinutá lakovaným medeným drôtom na nosiči z bakelizovaného papiera (tvrdeného fenol-formaldehydovou živicou), na ktorý nadväzuje pevná papierová membrána tvaru nerozvinuteľného kužeľa. Kmitací systém udržiava v správnej polohe veľmi poddajná vlnková textilná stredička, pozostávajúca zo šiestich vlniek, a tiež poddajný pružný záves membrány, vytvarovaný do jednej von vypuklej polkruhovej vlnky a vyrábaný najprv z textilu, neskôr z gumy. Uprostred membrány sa vpredu nachádza priedušný a čiastočne priehľadný textilný vrchlík v tvare von vypuklej kopulky, ktorý zabraňuje vniknutiu prachu a rôznych iných nečistôt do kmitacieho systému a zároveň v ňom umožňuje bezproblémové vyrovnávanie tlaku vzduchu. Spod vrchlíka vyčnievajú zalakované vývody kmitacej cievky približne v pozícii ’V’.

 

12.jpgKeďže kôš týchto reproduktorov nemá montážne otvory ani úchyty, v továrenských prevádzkach boli do ozvučníc upevňované prednostne zvnútra, a to rôznymi na mieru vyrábanými kovovými uholníkmi; v domácich podmienkach svojpomocne. V žiadnom prípade na upevňovanie týchto reproduktorov k ozvučnici nepoužívajte dva malé otvory, ktoré majú (s výnimkou najstarších a najnovších modelov) na okraji koša, pretože násilným prevŕtavaním gumového lemu, ktorý ich spredu prekrýva, môže prísť k poškodeniu závesu membrány a rozstredeniu kmitacieho systému!

Typ ARZ 669 / 668 bol vo výrobnom programe podniku Tesla Valašské Meziříčí približne v rokoch 1966 – 1975 (1) a za ten čas prešiel aj sám osebe niekoľkými zmenami:

 


arz-66x-1966-68-p.jpgarz-66x-1966-68-z.jpg/1966 – 1968/ Prvé reproduktory tohto typu majú na dnešné pomery dosť neobvyklý vzhľad. Záves membrány je síce u nich vytvarovaný do klasickej pružnej polkruhovej vlnky, je však zhotovený z bledého textilu. K okraju membrány je pripevnený zo zadnej strany a farba membrány je v pôvodnom stave oceľovo sivá s mierne modrastým nádychom. Po obvode koša je k závesu prilepený gumový lem. Neobvyklý vzhľad ešte viac zvýrazňuje hnedo-oranžová farba textilného vrchlíka. Kôš je natretý osvedčeným bledosivým, takmer bielym antirezonančným náterom.

Pri pohľade na zadnú stranu reproduktora asi najviac upútajú pozornosť malé kruhové otvory na koši okolo magnetu, prekryté zvnútra priedušnou tkaninou, ktorá je vnútri rozprestretá po celej tejto ploche koša. Otvory slúžia hlavne na lepšiu cirkuláciu a výmenu vzduchu medzi vonkajším priestorom a vnútorným priestorom pod stredičkou – vzduch, ktorý by hlavne pri veľkom výkone a veľkej výchylke kmitacieho systému nestačil prefukovať cez kmitajúcu stredičku a mohol by tak ovplyvňovať jej pohyb (a tým pohyb celého kmitacieho systému), je vyfukovaný a nasávaný cez tieto statické otvory a tak jej pohyb neovplyvňuje. Tieto vetracie otvory okrem toho pravdepodobne napomáhajú aj lepšiemu vetraniu a chladeniu kmitacej cievky. Vývody cievky sú riešené zaužívanou konštrukciou, známou u všetkých reproduktorov Tesla z tohto obdobia – ohybné lanká, na zadnej strane membrány fixované pružnou žltkastou hmotou, sú k spájkovacím očkám na pertinaxovej izolačnej doske vyvedené cez tlmiace valcovité gumené priechodky, zatlačené do výrezov v stene koša.

Tento najstarší model reproduktorov ARZ 669 / 668 je až na extrémnu poddajnosť kmitacieho systému úplne bezproblémový, vzácny a vyhľadávaný.

 


arz-66x-1968-p.jpgarz-66x-1968-z.jpg/1968/ V druhej polovici roku 1968 prišlo k zmene, keď na prednú stranu pôvodného bledého textilného závesu vo výrobe nanášali žltkastý elastický náter. Okrem toho sa koncom roka začali na obvode koša po prvýkrát objavovať dva malé otvory s rôznym, akoby náhodným umiestnením po obvode, ale vždy v protiľahlých polohách. Ako už bolo spomenuté, tieto otvory neslúžia na upevňovanie reproduktora k ozvučnici. Textilný vrchlík ostal v hnedo-oranžovej farbe.

V závislosti od podmienok skladovania a prevádzky môže u tohto modelu po desaťročiach prísť k stvrdnutiu náteru na textilnom závese. V nevyhnutných prípadoch sa však tento náter dá pomerne úspešne odstrániť použitím riedidla.

 

arz-66x-1969-p1.jpgarz-66x-1969-z1.jpgarz-66x-1969-p2.jpgarz-66x-1969-z2.jpg/1969/ Tento rok priniesol ďalšie zmeny. Pôvodný bledý textilný záves membrány bol u týchto sérií reproduktorov čiernený, ale rôzne. Z prednej strany je vždy nafarbený čiernym drsným náterom, líšia sa však farby náterov na zadnej strane závesu. Síce tu vždy ide o hladký a lesklý náter, môže však byť buď bezfarebný, alebo tmavosivý, prípadne až čierny. Existujú tak série týchto reproduktorov s textilným závesom čierneným len spredu (hlavne v období apríl - jún 1969) a série s textilným závesom čierneným obojstranne. Pritom do apríla 1969 dostávali ešte hnedo-oranžové vrchlíky, potom sa ich farba tiež zmenila na čiernu (ostatné typy reproduktorov s textilnými vrchlíkmi ich dostávali v čiernej farbe postupne až o rok neskôr, v marci – apríli 1970). Modrastý odtieň membrány sa zmenil na stroho sivý, ale mechanické vlastnosti membrány ostali v zásade zachované. Treba ešte podotknúť, že obdobie máj - júl 1969 bolo zrejme poznačené výpadkami vo výrobe a nedostatkom týchto reproduktorov, pretože v niektorých reproduktorových sústavách z tohto obdobia boli napríklad ARZ 669 núdzovo nahrádzané širokopásmovými reproduktormi ARO 667.

Rovnako ako u predošlého modelu s natieraným bledým textilným závesom, aj u tohto čierneného môže v závislosti od jeho skladovania a prevádzkovania prísť k stvrdnutiu náteru na závese, a to hlavne u reproduktorov čiernených len spredu. Bohužiaľ, doteraz nie je známa žiadna metóda, ako možno tento náter neškodne odstrániť.

 


arz-66x-1970-p.jpgarz-66x-1970-z1.jpgarz-66x-1970-z2.jpg/1970/ V marci 1970 sa udiala významná materiálová zmena, keď sa záves membrány začal vyrábať prvýkrát z gumy čiernej farby. K membráne je pripevnený veľmi pevným čiernym lepidlom takisto zo zadnej strany a zachovaný je samozrejme aj jeho tvar v podobe pružnej polkruhovej vlnky. Lem po obvode koša je jeho súčasťou. Zmenili sa aj ohybné lanká vývodov kmitacej cievky – sú hrubšie, pevnejšie a celkovo odolnejšie, než u predošlých textilných modelov. Textilné vrchlíky sú výlučne v čiernej farbe (v tomto období sa už začínajú objavovať čierne aj u iných typov reproduktorov).

V druhom polroku 1970 dostali tieto modernizované ARZ 669 / ARZ 668 s gumovým závesom ešte aj o niečo väčšie magnety, kôš však zostal stále pôvodný, biely, s vetracími otvormi okolo magnetu. Membrána je tiež bezo zmeny prevzatá z predošlého čierneného textilného modelu – v sivej farbe a s pôvodnými vlastnosťami.

Tento modernizovaný model s gumovým závesom je opäť úplne bezproblémový a má vynikajúce zvukové aj mechanické vlastnosti.

 


arz-66x-1971-73-p.jpgarz-66x-1971-73-z.jpgarz-66x-1971-73-z2.jpg/1971 – 1973/ Ďalšie postupné zmeny prišli v priebehu roka 1971 a v roku 1972. Reproduktory, vyrobené v tomto období, majú stále pôvodný biely náter koša, ale v máji roku 1971 dostali nový kôš, v ktorom už vetracie otvory okolo magnetu nie sú. Ani vnútorná strana koša pod stredičkou nie je u tohto inovovaného neodvetrávaného modelu vystlaná tkaninou, ako bola doposiaľ. Konštrukčné riešenie vývodov kmitacej cievky našťastie neprešlo úspornými úpravami ako u širokopásmových typov reproduktorov, takže tlmiace gumové priechodky vo výrezoch koša tu stále sú. Iba materiál izolačnej dosky so spájkovacími očkami je iný a na fixáciu ohybných laniek na zadnej strane membrány sa v roku 1972 začal používať namiesto pružnej žltkastej hmoty tvrdý sivý lak. V r. 1972 začali tiež gumový záves k okraju membrány lepiť iným, bielym a elastickejším lepidlom.

Okrem týchto kozmetických detailov sa tento model reproduktorov ARZ 669 / 668 vyznačuje jednak tuhšou stredičkou a tuhším gumovým závesom, ale predovšetkým novou, hrubšou membránou.

Z technického hľadiska je aj tento model s gumovým závesom tiež úplne bezproblémový, rovnako ako všetky modely s gumovým závesom.

 


arz-66x-1974-p1.jpgarz-66x-1974-p2.jpgarz-66x-1974-z.jpg/1973 – 1975/ Ani ARZ 669 / 668 sa v máji – júni 1973 nevyhli ďalšej zmene, ktorá sa však týkala všetkých typov reproduktorov Tesla so štandardným plechovým košom – novému modrému náteru koša. Dva malé protiľahlé otvory na okraji koša tiež postupne zanikli a ku koncu výroby sa už na okrajoch košov nevyskytujú vôbec.

U niekoľkých, celkom posledných sérií, bol aj doterajší čierny textilný vrchlík vymenený za rovnako veľký papierový, vo farbe membrány. Tento experiment si vyžiadal perforáciu (dierkovanie) nosiča kmitacej cievky, kvôli vyrovnávaniu tlaku vzduchu vo vnútri reproduktora pod vrchlíkom, pretože papierový vrchlík je na rozdiel od textilného nepriedušný. Gumový záves je k okraju membrány prilepený elastickým bielym lepidlom. Hoci od roku 1972 už bol tento typ reproduktora postupne nahrádzaný zmodernizovaným typom ARN 664 / ARN 668, niekoľko rokov sa vyrábali súčasne.

 

 

arz-66x-membrana-1970.jpgarz-66x-membrana-1973.jpgZvukové vlastnosti ARZ 669 / ARZ 668 ešte aj dnes oslovujú mnohých poslucháčov, domácich konštruktérov, znalcov a zberateľov, a to iste nie náhodou. Z tohto hľadiska je tento reproduktor práveže oveľa obľúbenejší ako modernejšie typy z novšej produkcie. Dobré zvukové vlastnosti mu dáva hlavne malá a mimoriadne ľahká papierová kmitacia cievka, vďaka ktorej má rýchly, svižný a detailný prejav hlbokých tónov. Vzhľadom k dnešným pomerom síce nemá práve najsilnejší pohon kmitacieho systému, no napriek tomu dokáže hrať riadne odspodu, a to bez otravného dunenia. Ďalšia jeho zaujímavá vlastnosť je prirodzené a na basový reproduktor výnimočne príjemné podanie vyšších stredných tónov (cca 2 000 – 5 000 Hz), ktoré hrá bez neznesiteľného skresľujúceho vresku. To sa týka predovšetkým modelov v staršom prevedení s vetracími otvormi okolo magnetu, vyrobených do konca roka 1970 s pôvodnou, jemnejšou membránou. Ich membrána je totiž prevzatá (okrem závesu) zo širokopásmových reproduktorov, vďaka čomu sa na takto vysokých kmitočtoch správajú tiež ako širokopásmové reproduktory. Preto boli v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájané bez výhybky na prenos celého kmitočtového pásma /reprosústavy ARS typového radu DIXI, 1PF 068 29, 1PF 068 19/. U novších modelov, vyrábaných od začiatku roka 1971, je prejav vyšších stredov kvôli hrubšej, tvrdšej a ťažšej membráne pozmenený – je výraznejší, drsnejší. Napriek tomu sa aj tieto stále zapájali v dvojpásmovkách často bez výhybky /Supraphon RK 15, RK 40/. Použitie 6 dB/oct alebo strmšej 12 dB/oct výhybky však tomuto reproduktoru samozrejme vôbec neuškodí /1PF 068 88/.

 

Ľahká papierová kmitacia cievka a poddajný kmitací systém s nízkym rezonančným kmitočtom má aj druhú stránku veci. Tou je predovšetkým maximálny príkon limitovaný na 5 W. Tu si však môžeme byť istí, že reproduktor tých 5 W podľa starých a veľmi prísnych technických noriem naozaj má, a to ešte s veľkorysou rezervou. Jedná sa totiž o jeho trvalý sínusový príkon, stanovený podľa skúšky 100-hodinovou nepretržitou záťažou – pričom sa meralo skreslenie, ktoré nesmelo presiahnuť niekoľko % . Z mechanického hľadiska je preň vhodná výhradne uzavretá ozvučnica s objemom maximálne 25 litrov. Vzduchotesne uzavretý objem ozvučnice totiž zabraňuje extrémne veľkým výchylkám membrány a následnému dosadaniu a mechanickému poškodzovaniu kmitacej cievky o dno magnetického systému. Žiaľ, proti tomuto nie je tento reproduktor sám osebe nijako chránený a do pôvodného stavu sa už dnes nedá opraviť. Do uzavretej ozvučnice ho okrem toho určujú ako jeho fyzikálne parametre (hodnota Qts je obvykle v rozmedzí 0,5 až 0,8), tak aj samotná pôvodná koncepcia, z ktorej spomínané parametre vyplývajú. To znamená, že bassreflex ani iná pootvorená rezonančná ozvučnica pri jeho použití neprichádzajú do úvahy!

Z hľadiska výsledných zvukových vlastností je ešte dôležité uvedomiť si, že textilné modely majú odlišné mechanické vlastnosti ako gumové. Preto je nutné napríklad do reproduktorových sústav, určených na stereofónnu reprodukciu, používať vždy len presne zhodné modely. Zásadne sa neodporúča v takejto situácii použiť do jednej sústavy textilný a do druhej gumový reproduktor. Taktiež nie je vhodné kombinovať ich spolu v jednej sústave so spoločným objemom, ale tiež použiť vždy len kusy rovnakého modelu.

Treba ešte upozorniť na to, že polaritu vývodov kmitacej cievky má tento reproduktor vyznačenú na koši červenou (alebo inej farby) bodkou na skutočnom - póle, tak ako takmer všetky reproduktory Tesla z tohto obdobia (t.j. pred rokom 1980), hoci v dobových schémach zapojenia táto bodka teoreticky predstavuje + pól (2).

Najvhodnejšie použitie ARZ 669 / ARZ 668 je v menšej trojpásmovej reproduktorovej sústave, ale ako už bolo spomenuté, vďaka prenosu stredného kmitočtového pásma s minimálnym skreslením sa dá bez problémov použiť aj v sústave dvojpásmovej, čo je pre basové reproduktory tejto veľkosti dosť výnimočné. Svojou charakteristickou citlivosťou 87 dB sa hodí k množstvu širokopásmových a vysokotónových reproduktorov z produkcie Tesly. Príkladom vhodného použitia je trebárs kompaktná trojpásmová reprosústava KE 20 alebo KE 30, vo veľkých trojpásmovkách tieto reproduktory excelovali, ak boli v jednej ozvučnici po dvoch kusoch /ARS 744, 1PF 068 71, ARS 745/.

 

ARN 664 / ARN 668, ARN 665 / ARN 669

Keďže koncepcia nových nízkorezonančných reproduktorov preukázala v praxi svoje kvality a veľmi dobre sa osvedčila, nasledujúce novšie typy boli vyňaté z doterajšej kategórie ARZ a zaradené do novovytvorenej kategórie ARN – reproduktory nízkorezonančné. Zmodernizovaný typ nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov Tesla s priemerom 203 mm teda dostal označenie ARN 664 (4 Ω) / ARN 668 (8 Ω) a v niektorých dobových dokumentáciách je charakterizovaný ako reproduktor s ’predĺženým zdvihom’. Vyrábal sa približne v rokoch 1972 – 1980 v niekoľkých prevedeniach: 

 

arn_66x_z1.jpgarn_66x_p1.jpgarn_66x_p2.jpg/1972 – máj 1973/ s bledosivým, takmer bielym náterom koša. Niekoľko úplne prvých sérií dostalo ešte priedušný textilný vrchlík, neskôr už štandardne dostávali malý papierový vrchlík, ktorý potom zostal po celé obdobie výroby bezo zmeny. Kvôli jeho nepriedušnosti a zároveň nutnosti vyrovnávania tlaku vzduchu vo vnútri reproduktora, bol papierový nosič kmitacej cievky (Ø 26 mm) perforovaný, čo sa stalo pre basové reproduktory Tesla tradíciou. Spod vrchlíka vyčnievajú na prednej strane membrány zalakované vývody kmitacej cievky, ďalej vedené cez gumové priechodky tak isto, ako u ARZ.


arn_66x_z2.jpgarn_66x_p.jpg/máj 1973 - koniec roka 1980/ s modrým náterom, ktorý je pre toto obdobie výroby všetkých reproduktorov Tesla charakteristický a ktorý sa vyskytoval vo viacerých odtieňoch – od blankytne modrej, cez tyrkysovú až po sivo-modrú.
 

Hoci mnohé osvedčené konštrukčné prvky z predchodcu ARZ 669 / 668 sú u ARN 664 / 668 zachované, rozdiel je na prvý pohľad v tom, že na okraji koša pribudli štyri výstupky – úchyty s montážnymi otvormi, tzv. ’uši’. Tie umožňujú bezproblémovú montáž už aj z vonkajšej strany prednej steny ozvučnice. Nový typ ARN dostal okrem toho väčší magnet, čo mu dodáva silnejší pohon kmitacieho systému. Aj záves membrány, výlučne gumový, je lepený k okraju membrány rovnako, ako pri ARZ – zo zadnej strany a to najskôr bielym elastickým lepidlom (1972 – 1975), približne od roku 1976 opäť čiernym. Poddajná vlnková textilná stredička tiež prešla v tomto období zmenou. Spočiatku mala rovnaký tvar ako pri ARZ, od roku 1976 sa jej geometria zmenila – zmenšil sa počet vlniek zo šiestich na päť, pričom posledná vnútorná (pri uchytení membrány) je najvýraznejšia.

arn_66x_stredicka1.jpgarn_66x_stredicka2.jpg

Magnet býva u počiatočných sérií po obvode natieraný rovnako hrubou ochrannou vrstvou náteru ako pri ARZ, u ďalších sérií menej alebo len symbolicky a v druhej polovici 70. rokov už často nebýva natieraný vôbec. Od roku 1976 existuje verzia týchto reproduktorov, ktorá má magnetický systém zaliaty do čiernej lesklej plastovej formy: ARN 665 (4 Ω) a ARN 669 (8 Ω). Z hľadiska zvuku a fyzikálnych parametrov sa síce jedná o identické reproduktory ako ARN 664 a ARN 668, majú však opačne označenú polaritu vývodov kmitacej cievky: červená bodka je výnimočne na skutočnom + póle, zatiaľ čo u 664 a 668 (a aj predchodcoch ARZ) je na skutočnom - póle (2). Na to treba dať pri ich zapájaní po prípadnej výmene veľký pozor!  Ďalšia dôležitá vec – veľa ľudí sa mylne domnieva, že tieto reproduktory vo verzii 665 a 669 sú magneticky tienené. Majú síce inú konštrukciu magnetického systému, ktorý drží pohromade namiesto lepidla plastová forma, ale magneticky tienené nie sú!

arn_66x_z3.jpg

Pretože v rámci koncepcie hlbokotónových reproduktorov ide o nástupcu starších ARZ, sú zachované aj mnohé ich dobré zvukové vlastnosti. Predovšetkým nízky rezonančný kmitočet cca 30 Hz vďaka poddajnému uloženiu kmitacieho systému a veľmi dobrá, svižná a rýchla odozva, vďaka už spomínanej ľahkej papierovej cievke. Maximálny objem ozvučnice pre ARN 66x môže byť až 30 litrov, ale naďalej je vhodný výhradne do vzduchotesne uzavretej (Qts > 0,5). Charakteristická citlivosť je zvýšená na 90 dB, ako aj maximálny príkon na 10 W.

arn-664-char.pngTento reproduktor sa tiež vyznačuje veľmi dobrým podaním hlbokých tónov. V tomto ohľade takisto predčí svojich novších nástupcov a stále je veľmi obľúbený. V oblasti vyšších stredných kmitočtov (2 000 – 5 000 Hz) je však jeho kmitočtová charakteristika o niečo kostrbatejšia ako u predchodcu a vyznačuje sa určitým skreslením, prevýšením – tzv. ’hrbom’. S trochou zhovievavosti je jeho prejav vyšších stredov ešte prijateľný, ale predsa už nie je taký prirodzený a detailný. Napriek tomu bol svojho času v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájaný bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /ARS 825, ARS 845/. Určite vhodnejšie je preň použiť aspoň jednoduchú 6 dB/oct výhybku, s 12 dB/oct výhybkou je tento reproduktor úplne bezproblémový. Pri svojej veľkosti sa hodí, rovnako ako predchodca, do dvojpásmovej sústavy /ARS 830, ARS 934, ARS 938/, ako aj do trojpásmovej /ARS 944, ARS 948/.

 

ARN 6604 / ARN 6608

Veľká modernizácia, datovaná do roku 1980, neobišla v Tesle Valašské Meziříčí ani hlbokotónové reproduktory. Okrem prechodu na štvorčíselné typové označovanie došlo prirodzene aj po technickej stránke opäť k zmenám. U ARN boli tieto zmeny z hľadiska dizajnu najprv veľmi skromné, ale neskôr o to výraznejšie. Keby sme do rúk dostali napríklad ARN 6604 zo začiatku výroby a starší ARN 665 zo 70. rokov, iba pohľad na typové označenie vytavené do plastovej formy magnetu nám prezradí, že sú to iné reproduktory. A keby sme dostali ARN 6604 z konca výroby a donedávna produkovaný TVM ARN 6614, tiež by nám rozdiel prezradil len výrobný štítok.

ARN 660x sa najprv (r. 1980 – 1981) vyrábali v modrom prevedení koša a so sivou membránou, a magnet mali zaliaty v čiernej lesklej plastovej forme. Kôš zostal taký istý ako u predchodcov, malý papierový vrchlík uprostred membrány tiež. Na rozdiel od ARN 66x majú tieto prvé 660x dlhšie vývody kmitacej cievky na membráne. Veľmi podobné je aj použitie gumových valcovitých priechodiek pre lanká vývodov kmitacej cievky. Spájkovacie očká však už nie sú rovné, ale majú tvar „L“. Tvrdší gumový záves membrány je k jej okraju prilepený zo zadnej strany. Guma je hrubšia a tvrdšia, aj vôbec na dotyk je iná.

1arn_660x_p1.jpg1arn_660x_z1.jpg

Súčasne s modrým sa začalo vyskytovať prvé čierne prevedenie tohto typu reproduktora, pričom čierna farba koša a membrány odvtedy už zostala vo výrobe natrvalo. Spočiatku tam oproti modrým sériám neboli zvukové ani technické zmeny, mierne kolísala iba poddajnosť textilnej stredičky, ktorá síce má rovnakú geometriu (päť vlniek, vnútorná je najväčšia), ale je z hustejšej nepriehľadnej textílie.

2arn_660x_p2.jpg2arn_660x_z2.jpg

Až neskôr (r. 1982) bol pôvodný malý papierový vrchlík vymenený za veľký, hrubý a zjavne ťažší, ktorý na membráne úplne prekryl vývody kmitacej cievky a čo je dôležité, pozmenil aj charakter zvuku.

3arn_660x_p3.jpg3arn_660x_z3.jpg

A aj keď inak bolo všetko vrátane typového označenia po starom (pôvodný kôš, gumový záves k membráne prilepený zozadu, magnetický systém stále v plastovej forme, vývody a spájkovacie kontakty tiež bezo zmeny – cez gumové priechodky), týmto sa vlastne začala éra postupne pozmeňovaných, rôzne kombinovaných a akoby experimentálnych modelov týchto reproduktorov. S takýmto inovovaným výzorom sa totiž následne vyskytovali aj pod označením ARN 6604A / ARN 6608A.

4arn_660xa_p.jpg4arn_660xa_z.jpg

Potom k tomu pribudla ďalšia zmena, modifikácia magnetického systému  (cca 1985 – 86). Tento model mal označenie ARN 6604B / ARN 6608B a jeho magnetický systém okrem iného už nebol výlučne v plastovej forme, ale väčšinou klasicky lepený, s holým magnetom a s malou ’zlatou’ kruhovou nálepkou typového označenia. Mnohé série modelu „B“ týchto reproduktorov okrem toho postupne dostali matnejší, menej lesklý náter koša. Existujú aj malo-kusové série, vyrobené zrejme na individuálnu zákazku, ktoré dostali lakovanú membránu. Následne z typového označenia vymizlo písmeno „B“ (1987) a gumový záves sa na okraj membrány začal lepiť spredu.

5arn_660xb_p.jpg5arn_660xb_z.jpg

Ďalší modernizačný alebo skôr „modernizačný“ krok (cca 1988) bol nový plechový kôš – na prvý pohľad však rozdiel postrehne málokto. Oproti pôvodnému košu je inak tvarovaný, z tenšieho plechu a teda zvonivejší. Zošikmená plocha medzi stredičkou a okrajom koša nie je rovná ako u ARZ 66x a ARN 66x, ale zalomená. Tým pádom sú zmenšené aj otvory na koši. Vývody kmitacej cievky už nie sú vedené cez tradičné gumové priechodky, vedú priamo z membrány na pájkovacie očká tvaru „L“. Okrem toho izolačná doska, na ktorej sú, má obdĺžnikový tvar a nie je ku košu prinitovaná, ale zacviknutá do dvoch tenkých jazýčkov. Gumový záves je u týchto sérií s novým košom lepený k okraju membrány výlučne spredu. Pôvodná textilná stredička bola tiež vymenená za novú, tuhšiu, z hustej nepriehľadnej syntetickej tkaniny. Pri tejto príležitosti však dostala pôvodnú geometriu šiestich rovnako veľkých vlniek, aká sa používala u ARZ 66x a potom ARN 66x v prvej polovici 70. rokov. V tomto období by sme ešte mohli nájsť zopár nepatrne pozmenených sérií a exemplárov, koncom 80. rokov sa však definitívny dizajn konečne ustálil a už sa do konca výroby nezmenil: nový kôš, veľký vrchlík, holý lepený magnet, gumový záves prilepený spredu. Napriek tomu, že v tejto podobe je to reproduktor s úplne iným výzorom a najmä inými vlastnosťami a iným zvukom ako pôvodná výroba na začiatku 80. rokov, typové označenie sa ktovie prečo vrátilo späť k základnému ARN 6604 / 6608 a bolo vyhotovené farebnou potlačou (červenou, čiernou, modrou).

6arn_660x_p6.jpg6arn_660x_z6.jpg

U niektorých sérií tohto posledného modelu z prelomu 80. a 90. rokov môže prísť k výraznému stvrdnutiu gumového závesu. Skôr než podmienky skladovania to však spôsobuje nekvalitný materiál. Je však možné oživiť ho a vrátiť mu pôvodnú mäkkosť zotretím vrchných zvetraných vrstiev riedidlom a následným použitím regeneračného prípravku.

ARN 6604 / ARN 6608 generálne má predovšetkým zvýšený maximálny príkon na 20 W. K tomuto zvýšeniu príkonu môže prispievať fakt, že kmitací systém reproduktorov ARN 660x už nie je natoľko poddajný, ako u predchodcov, ale hlavnou príčinou je iná, miernejšia metodika merania. Rezonančný kmitočet na úrovni približne 35 – 40 Hz je na osempalcový reproduktor stále slušná hodnota.

Charakteristická citlivosť reproduktorov je okolo 89 dB. Vnútorný objem ozvučnice môže byť do 35 litrov a mala by byť určite uzavretá. Tu však treba spomenúť, že prvé série týchto reproduktorov mali ako nové údajne také dobré fyzikálne parametre, že boli vhodné aj do bassreflexovej ozvučnice. Kmitacia cievka je bežne navinutá stále na perforovanom papierovom nosiči, no nebola by to Tesla, keby sa tu nevyskytla nejaká záhadná výnimka. Zrejme úplne posledné série tohto najnovšieho modelu, ešte so starým označením ARN 6604 / 6608, dostali namiesto papierového nosiča cievky hliníkový nosič. Opakujem, s pôvodným označením!

Zásadné zmeny, ktoré sa počas výroby udiali, sa odzrkadlili predovšetkým na zvukových vlastnostiach týchto reproduktorov. To treba každopádne zobrať do úvahy, lebo zatiaľ čo pôvodné modely sa ponášajú na ARN 66x, novšie majú úplne iné vlastnosti, prakticky zhodné s donedávna vyrábanými TVM ARN 661x. Tento fakt je potvrdený aj praxou – kým prvé ARN 6604 s malým vrchlíkom boli vďaka prijateľnému prejavu stredných tónov ešte osádzané napríklad do posledných sérií reproduktorových sústav ARS 825 na prenos celého kmitočtového pásma bez výhybky, s novšími modelmi s veľkým vrchlíkom to už možné nebolo. arn-6604-ii-char.pngTieto novšie totiž na kmitočtoch 2 000 – 5 000 Hz neznesiteľne skresľujú a ich kmitočtová charakteristika tam má také výrazné prevýšenie, ktoré musí byť nevyhnutne utlmené ich zapojením cez frekvenčnú výhybku. Preto sa pri nich už bez riadnej 12 dB/oct výhybky naozaj nezaobídeme. Skreslenie vyšších stredných tónov je u nich také veľké, že sú dokonca vhodné iba do trojpásmovej reprosústavy, do dvojpásmovej už nie. Na prenos celého kmitočtového pásma sú tak, pochopiteľne, úplne nepoužiteľné. Nimi sa teda definitívne skončila éra jednoducho zapojených ’kondíkových’ dvojpásmových sústav, zato v trojpásmových sústavách 80. rokov sa s nimi môžeme stretnúť často: ARS 1034, ARS 1038, 1PF 067 67, RS 334, RS 534, ...

Tu treba tiež upozorniť na to, že polarita vývodov kmitacej cievky je označená červenou bodkou, znamienkom +, prípadne oboma spôsobmi naraz, na skutočnom póle + u všetkých modelov a verzií (2). Modely s magnetom v plastovej forme nie sú magneticky tienené.

Väčšinou s výzorom a vlastnosťami novších modelov boli vyrobené aj špeciálne 6 Ω série ARN 6606.

Reproduktory ARN 660x, vyrobené pre zahraničný, hlavne nemecký trh, majú značku WESTRA. Jedná sa však o totožné reproduktory ako Tesla ARN 660x. Existujú tiež špeciálne malo-kusové série v prevedení s bielym náterom membrány a čiernym vrchlíkom, alebo inverzné – s čiernou membránou a strieborným vrchlíkom. Takéto ojedinelé série sa vyrábali priebežne. Série s lakovanou membránou, ako už bolo spomenuté, sa vyskytujú hlavne u modelu „B“, ale aj u iných.

7arn_660x_p7_biely.jpg

 

ARN 6614 / ARN 6618

Jeho výroba začala ešte za čias pôvodného podniku Tesla Valašské Meziříčí, ale tento typ hlbokotónových reproduktorov je dobre známy aj zo súčasnosti, nakoľko sa ešte nedávno vyrábal v nástupníckom podniku po bývalej Tesle – TVM. Preto len v skratke – rozdiel ARN 6614 / 6618 oproti poslednému modelu ARN 6604 / ARN 6608 je v použití (perforovaného) hliníkového nosiča kmitacej cievky namiesto papierového, hoci ako už bolo spomenuté, hliníkový nosič cievky sa prvý raz objavil už v posledných sériách 660x. Asi to tento raz v Tesle konečne uznali ako príliš závažnú konštrukčnú zmenu na to, aby sa natrvalo zaobišla bezo zmeny typového označenia. Maximálny udávaný šumový príkon reproduktorov tým výrazne vzrástol – spočiatku bolo udávaných 40 W, neskôr až 70 W. Hliník totiž lepšie odvádza vznikajúce teplo a je celkovo odolnejší, preto takáto cievka pri preťažení a prehriatí nezhorí tak ľahko, ako papierová. Lenže hliníková cievka je zas ťažšia, takže tieto reproduktory už nie sú po stránke zvuku natoľko svižné a detailné. Aj ich charakteristická citlivosť klesla na 87 dB. Kmitací systém je opäť o niečo tvrdší, rezonančný kmitočet je preto cez 40 Hz, čo je však stále prijateľné. Kvôli výraznému prevýšeniu frekvenčnej charakteristiky v oblasti vyšších stredných tónov (2 000 – 5 000 Hz) a z toho vyplývajúcemu skresleniu, sa rovnako ako novšie modely predchodcov ARN 6604 / ARN 6608 s veľkým vrchlíkom nehodia do dvojpásmovej sústavy a už vôbec nie na prenos celého kmitočtového pásma. Treba ich zapájať jedine s výhybkou aspoň 12 dB/oct v trojpásmovej sústave.

Ešte za čias pôvodného podniku Tesla sa začal vyrábať okrem kozmeticky pozmeneného modelu ARN 6684 / ARN 6688 s lakovanou membránou aj výraznejšie pozmenený model tohto hlbokotónového reproduktora s typovým označením ARN 226. Je to v podstate stále ARN 6614 / ARN 6618, ale s modifikovaným plechovým košom, ktorý má po obvode namiesto uší súvislú obrubu. ARN 226 má okrem toho inverzný vrchlík – to znamená vypuklý smerom dovnútra a s výnimkou základnej verzie 02 s obyčajnou papierovou membránou má papierovú membránu lakovanú (03 hladko, 05 špirálovito, 07 tiež špirálovito + zdvojený magnet) alebo polypropylénovú (08).

Reproduktory ARN 661x, ARN 668x a ARN 226 sú vhodné len do uzatvorenej ozvučnice, s výnimkou verzie ARN 226 – 07 so zdvojeným magnetom, ktorá fyzikálnymi parametrami už tesne spĺňa podmienky na použitie v bassreflexovej ozvučnici.

Keďže sa jedná o produkciu dávno po roku 1980, polarita vývodov kmitacej cievky je označená podľa novej normy znamienkom + na skutočnom póle + u všetkých modelov a verzií (2).

Aj reproduktory typu ARN 661x a ARN 226, určené na vývoz, možno nájsť v niektorých zahraničných reprosústavách pod označením WESTRA. Sú však po technickej stránke úplne rovnaké ako tie s označením Tesla / TVM.

 

ARN 567 / ARN 568, ARN 565 / ARN 569

So začiatkom výroby ARN 664 / ARN 668 v roku 1972 sa v tomto roku začal vyrábať aj zmenšený typ hlbokotónového reproduktora s priemerom koša 165 mm, ktorý bol určený výhradne do kompaktných dvojpásmových reprosústav s vnútorným objemom maximálne 15 litrov. Vyrábal sa zhruba do roku 1980. ARN 567 (4 Ω) a ARN 568 (8 Ω) je v podstate už stredobasový reproduktor, no zároveň je označovaný aj ako nízkorezonančný, pretože vzhľadom k jeho veľkosti je udávaný rezonančný kmitočet cca 30 Hz veľmi priaznivá hodnota. A to vďaka poddajnej textilnej stredičke a tenkému pružnému gumovému závesu membrány.

arn_56x_p1.jpg

Výzor má v maximálne možnej miere inšpirovaný väčším typom a čiastkové zmeny počas výroby časovo a technicky tiež presne kopírujú vývoj väčšieho typu: prvé série z rokov 1972 – 1973 mali bledosivý,

arn_56x_z1.jpg

neskôr modrý plechový kôš (s rôznymi odtieňmi)

arn_56x_z2.jpg

a sivú membránu s malým papierovým vrchlíkom, spod ktorého vyčnievajú lakované vývody kmitacej cievky. Kôš má na okraji štyri ’uši’ s montážnymi dierkami a po obvode 10 kruhových otvorov. Gumový záves je k membráne prilepený zozadu. Magnet je výlučne feritový, a to buď holý, v rámci klasicky zlepeného magnetického systému – ARN 567, ARN 567/B, ARN 568, alebo je magnetický systém zaliaty do čiernej lesklej plastovej formy – ARN 565 (4 Ω), ARN 569 (8 Ω). Verzia s magnetickým systémom v plaste, ktorá sa začala vyrábať v roku 1976, má však opačne označenú polaritu vývodov kmitacej cievky: červená bodka je na skutočnom + póle, zatiaľ čo verzia s lepeným magnetom ju má na – póle. Na túto výnimku treba opäť pri ich prípadnej zámene dávať veľký pozor! (2). Inak sú tieto verzie totožné, ako po stránke zvuku, tak aj po stránke fyzikálnych vlastností. ARN 565 a 569 nie sú magneticky tienené.

arn_56x_z3.jpg

Zriedkavo sa vyskytujúca verzia ARN 567/B by mala mať pozmenený magnetický systém, ale prakticky tam oproti verzii bez „B“ tiež nie sú badateľné zvukové, ani iné rozdiely.

arn_56x_z4.jpg

Tento reproduktor má vo všetkých verziách maximálny príkon zhodne 10 W a charakteristickú citlivosť 87 dB. Kmitacia cievka je navinutá na perforovanom papierovom nosiči. Počas jeho výroby nedošlo k zásadným zmenám. Rovnako ako pri väčšom type ARN 66x, aj tu sa udiali zmeny skôr len kozmetické – lepidlo držiace gumový záves bolo spočiatku elastické biele, v druhej polovici 70. rokov opäť čierne. Geometria stredičky sa v tomto období tiež zmenila zo šiestich rovnakých vlniek na päť, z ktorých posledná vnútorná je najväčšia.

Po zvukovej stránke je ARN 56x veľmi vydarený reproduktor. Má kvalitné podanie hlbokých tónov aj v malých ozvučniciach, kde hrá svižne a pritom prekvapivo hlboko. Vyznačuje sa tiež príjemným, prirodzeným a neskresleným podaním vyšších stredných tónov. Preto bol v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájaný bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /ARS 814, 1PF 067 33, Supraphon RK 09, .../, hoci to nebolo ideálne riešenie. Bez problémov sa však dá použiť ako s 6 dB/oct, tak aj 12 dB/oct výhybkou. Existuje množstvo takýchto dvojpásmových reproduktorových sústav, kde sa s ARN 56x stretneme: ARS 820, ARS 821, ARS 824, ARS 914, ARS 918, ...

Z mechanického hľadiska by mal byť ARN 56x v uzatvorenej ozvučnici, ale niektoré kusy sú použiteľné aj v basreflexovej.

 

ARN 5604 / ARN 5608

Prechod na štvorčíselné označovanie a zmeny s tým súvisiace sa od roku 1980 týkali aj tohto vydareného a úspešného typu hlbokotónových reproduktorov ARN 56x. Výsledkom boli ARN 5604 / ARN 5608.

Po stránke dizajnu, ako aj vlastností, platí pre tento prerod niečo podobné, čo sa udialo pri väčšom type ARN 6604 / ARN 6608, zmeny však boli ešte divokejšie. ARN 560x boli na začiatku výroby (1980 – 1981) tiež modré a okrem tvaru spájkovacích očiek „L“ na nerozoznanie od starších 565 / 569.

1arn_5604_p.jpg1arn_5604_z.jpg

Potom boli takisto v čiernom prevedení, bez výrazných technických zmien. Čoskoro na to začalo obdobie rôzne pozmeňovaných a kombinovaných novátorských modelov, vrátane niektorých špeciálnych raritných sérií, ktoré sa inde nevyskytli.

2arn_5604_p.jpg2arn_5604_z.jpg

Prvou zmenou (r. 1982) bol veľký, hrubý a ťažší papierový vrchlík, spod ktorého ešte spočiatku u niekoľkých sérií vyčnievali vývody kmitacej cievky, neskôr ním však boli celkom prekryté (resp. vývody boli vedené po zadnej strane membrány). Tu sa použitím veľkého vrchlíka tiež zmenil charakter zvuku, hoci typové označenie reproduktorov bolo ešte bezo zmeny. Magnetický systém bol najprv podľa vzoru 565 / 569 v plastovej forme kompletne,

3arn_5604_p1.jpg3arn_5604_p2.jpg3arn_5604_z.jpg

u ďalších sérií bol v plaste už len jeho okraj a tieto série mali väčšinou na koši alebo magnete namiesto plnohodnotného typového označenia uvedenú len hodnotu menovitej impedancie (1983 – 1984).

4arn_5604_z.jpg

Ďalším modelom boli ARN 5604A / ARN 5608A. Tie mali znova magnetický systém v čiernej plastovej forme kompletne celý, gumový záves prilepený k membráne stále zozadu, veľký vrchlík, ale s výnimkou úplne prvých exemplárov dostali nový kôš (namiesto 10 kruhových otvorov len 8, tenší plech, matnejší náter, bez gumových priechodiek pre ohybné lanká vývodov kmitacej cievky – ale stále s pôvodnou izolačnou doskou, ktorá je iba hranatejšia).

5arn_5604a_p.jpg5arn_5604a_z1.jpg5arn_5604a_z2.jpg

Potom nasledovali ARN 5604B / ARN 5608B (1985 – 86), ktoré sa od „A“ líšili modifikovaným magnetickým systémom, v drvivej väčšine lepeným (so ’zlatou’ kruhovou nálepkou). Z prednej strany boli „B“ spočiatku vzhľadovo rovnaké s „A“, avšak neskôr u nich doterajší veľký papierový vrchlík ešte nepatrne ’narástol’. Všetky tieto modely majú stredičku s geometriou piatich vlniek s najvýraznejšou vnútornou.

6arn_5604b_p.jpg6arn_5604b_z1.jpg6arn_5604b_z2.jpg

U ďalších sérií so zlatou nálepkou vymizlo označenie „B“ (1987), gumový záves sa na membránu začal lepiť spredu a následne dostali opäť novší kôš, na ktorom už beztak pozmenené riešenie ohybných laniek vývodov kmitacej cievky bolo definitívne prerobené tak, ako u väčšieho typu ARN 6, vrátane izolačnej dosky – tá bola aj tu zacviknutá medzi dva tenké jazýčky (1988). Zlatú nálepku s typovým označením potom na magnete vystriedala obyčajná papierová a napokon to namiesto nálepky bola farebná potlač (najčastejšie červená, čierna, výnimočne aj modrá). Objavila sa tiež nová, tuhšia syntetická stredička, ktorá aj tu dostala kedysi používaný tvar šiestich rovnako veľkých vlniek. To je konečne posledná ustálená podoba, ktorá zotrvala až do konca výroby a ktorá má oproti pôvodným sériám úplne iný vzhľad a tiež iné vlastnosti a zvuk. No ako už bolo spomenuté, označenie sa nepochopiteľne vrátilo do pôvodného tvaru ARN 5604 / 5608. U sérií z prelomu 80. a 90. rokov môže prísť k abnormálnemu stvrdnutiu gumových závesov, ale je možné ich zregenerovať.

8arn_5604_p.jpg8arn_5604_z.jpg

Výrobné zmeny tu tiež mali vplyv na zvukové vlastnosti reproduktorov. Tuhší záves membrány a vôbec celkovo tvrdší kmitací systém má za následok zvýšenie rezonančného kmitočtu asi na 40 Hz; vďaka miernejšej metodike merania sa zvýšil udávaný maximálny príkon na 15 W, citlivosť tiež – napodiv – vzrástla na cca 88 dB. Pôvodné modely ARN 560x majú zvukovo bližšie k starším ARN arn-5604-i-char.pngarn-5604-ii-char.png56x, novšie modely zas k neskorším ARN 561x. Basy však už nie sú natoľko hlboké a svižné ako u predchodcov a aj prejav na stredných tónoch je iný. Staršie modely s malým vrchlíkom majú ešte ich prejav príjemný, no u novších modelov s veľkým vrchlíkom je okolo 4 000 – 7 000 Hz na kmitočtovej charakteristike prítomný hrb a skreslenie, kvôli ktorému je nežiaduce zapojiť ich bez výhybky. Iba v ojedinelých prípadoch boli zapojené v malých lacnejších dvojpásmových sústavách na celé kmitočtové pásmo bez výhybky /ARS 814, ARS 8104/. Zapojené výhybkou ich nájdeme napríklad v ARS 9204, ARS 9205, ARS 9208, ARS 9104, ARS 1014, ARS 1018 alebo v bratislavských 1PF 067 62 či 1PF 067 76. Hoci sa s nimi zriedkavo vyrábali aj reprosústavy s ozvučnicou typu bassreflex /ARS 9207/, určite vhodnejšia je uzavretá ozvučnica.

Označenie polarity vývodov kmitacej cievky je červenou bodkou alebo znamienkom + (alebo oboma spôsobmi naraz) u všetkých modelov a verzií na skutočnom póle + (2).

Bolo tiež vyrobených niekoľko netradičných 6 Ω sérií s označením ARN 5606.

Ešte väčšou raritou sú zvláštne série s označením ARN 5656. Vyskytujú sa v 8 Ω verzii a pôvodne to mali byť špeciály, určené na vývoz do zahraničia (napokon však boli osadené namiesto bežných typov reproduktorov v niektorých sériách už zaužívaných dvojpásmových reproduktorových sústav domácej česko-slovenskej produkcie, napr. 1PF 067 76 alebo ARS 9208). Líšia sa tým, že namiesto štandardného gumového závesu membrány majú záves vyrobený z polyuretánu – mäkkej penovej hmoty. K membráne je prilepený zozadu a po obvode koša je u týchto sérií reproduktorov k závesu prilepený ešte gumový lem. Polyuretánová hmota, ktorú vtedy Tesla použila, oplýva vďaka špeciálnemu chemickému zloženiu oveľa dlhšou životnosťou, než býva u tohto materiálu bežne zvykom. Nezvetráva, nepraská a nedrobí sa a preto môžeme tieto reproduktory aj po 30 rokoch stále vidieť vo funkčnom stave. Existujú len v čiernom prevedení s veľkým vrchlíkom a to buď s pôvodným košom (10 otvorov a s priechodkami) alebo s novším košom, prevzatým z modelu 560xA, pričom farba závesu je u starších hnedá, u novších sivo-hnedá alebo sivá. Magnet býva zaliaty v plastovej forme. Často sa stáva, že tieto reproduktory nemajú vôbec žiadne typové označenie, alebo majú len nápis „TESLA“ na magnete. Aj v týchto prípadoch ide spoľahlivo o typ ARN 5656.

7arn_5656_p.jpg7arn_5656_z.jpg

ARN 5604, 5606, 5608 a 5656 majú kmitaciu cievku navinutú na perforovanom papierovom nosiči. Je však dosť možné, že úplne posledné série najnovšieho modelu 560x už majú hliníkový nosič. Existujú totiž série, ktoré už majú namiesto loga TESLA logo TVM. Nástupcovia ARN 5614 / ARN 5618, lakované ARN 5684 / 5688 a ARN 188 majú cievku jednoznačne na hliníkovom nosiči. Model ARN 188 má rovnaké verzie ako ARN 226.

 

ARZ 369 / ARZ 368

Je to zmenšený typ prvých nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov ARZ 669 / ARZ 668, ktorými sme sa zaoberali na začiatku. Výroba tohto malého typu však neskončila krátko po príchode zmodernizovaných typov ARN, pretože v rámci nich sa vtedy ešte nerátalo s takto miniaturizovaným typom. Vyrábal sa teda v 70. rokoch ďalej, v unifikovanom modrom prevedení. Okrem klasického prevedenia 4 Ω (ARZ 369) a 8 Ω (ARZ 368) bolo za ten čas vyrobených aj niekoľko mimoriadne ojedinelých 16 Ω sérií (ARZ 367). Kôš týchto reproduktorov takisto nemá montážne dierky, preto sa musia montovať pomocou rôznych uholníkov a to jedine zvnútra ozvučnice.

Počas výroby prešli, rovnako ako veľký typ, niekoľkými zmenami. Tieto zmeny boli prakticky zhodné, preto len v skratke – pôvodná podoba ARZ 36x v 60. rokoch bola s mimoriadne poddajným závesom membrány z textilu, k membráne pripevneným zozadu. Aj u nich bol textilný záves spočiatku bledý, koncom roku 1968 natieraný žltkastou pružnou hmotou:

arz_36x_p1.jpg

 

 

 

 

 

V roku 1969 bol čiernený (aj s prípadnými neduhmi spojenými s tvrdnutím náterov):

arz_36x_p15.jpg

 

 

 

 

 

Začiatkom roka 1970 dostali záves gumový:

arz_36x_p2.jpg

 

 

 

 

 

Pritom v rokoch 1968 – 1973 mali bledosivý náter koša, od mája 1973 modrý. Keďže namiesto priedušného textilného vrchlíka sa tieto reproduktory vyrábali celý čas iba s nepriedušným papierovým vrchlíkom, riziko vzniku vzduchových turbulencií a pazvukov pod ním bolo zozačiatku odstránené prevŕtaním vetracieho otvoru cez pólový nástavec. Tento otvor je na zadnej strane magnetického systému chránený proti vniknutiu prachu a iných nečistôt kruhovou sieťkou a okrem vyrovnávania tlaku vzduchu slúži zároveň aj na lepšie vetranie a chladenie kmitacej cievky (Ø 19 mm), ktorej nosič je papierový. Magnet je z feritu. Mäkká textilná stredička má päť vlniek.

Ďalším charakteristickým znakom počiatočnej výroby v 60. rokoch boli kruhové otvory na koši.

arz_36x_b1.jpg

Tie pretrvali do začiatku 70. rokov, kedy už bol textilný záves membrány nahradený – rovnako, ako u väčšieho typu – gumovým závesom.

arz_36x_b2.jpg

V priebehu roka 1971 boli kruhové otvory na koši zmenené na obdĺžnikové; vetrací otvor v magnetickom systéme však u počiatočných sérií tohto novšieho modelu ešte zostal.

arz_36x_b3.jpg

Neskôr, buď koncom roka 1971 alebo v roku 1972, teda ešte za čias používania bledosivého náteru koša, vetrák zanikol a bol nahradený perforáciou nosiča kmitacej cievky.

arz_36x_b4.jpg

Posledná modrá verzia týchto reproduktorov sa od mája 1973 do konca 70. rokov už štandardne vyrábala výlučne s perforovaným nosičom cievky bez vetráku.

arz_36x_b5.jpg

Ako bolo spomenuté, sú to miniaturizované hlbokotónové reproduktory s priemerom koša 100 mm, určené do extrémne malých uzavretých ozvučníc s objemom najviac 5 litrov. Vzhľadom na ich veľkosť je rezonančný kmitočet 45 – 50 Hz skvelá hodnota. Ich maximálny príkon je kvôli malej, ľahkej a zraniteľnej papierovej kmitacej cievke len 3 W, hrajú však prekvapivo dobre, svižne a pritom hlboko. Aj prenos stredného kmitočtového pásma je u nich príjemný a prirodzený, s minimálnym skreslením. Ideálne sú tak do dvojpásmových reprosústav, kde sa často vyskytujú zapojené bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /ARS 710, ARS 808, ARS 810, ARS 811/, prípadne po dvoch kusoch v jednej ozvučnici s jednoduchou 6 dB/oct výhybkou /ARS 815, ARS 816/. Ako stvorené k nim sú malé oválne vysokotónové reproduktory ARV 081 / 088. A práve kompaktná reprosústava ARS 710, obsahujúca túto kombináciu, bola na jar v roku 1968 predstavená ako prevratná novinka, ktorá pri svojich dovtedy nevídane miniatúrnych rozmeroch a objeme 5 litrov dokázala spodnou hranicou svojho kmitočtového rozsahu atakovať hodnotu 50 Hz.

Hoci sa ARZ 369 / ARZ 368 vyrábali v Tesle Valašské Meziříčí prinajmenšom 10 rokov, dnes sú v podstate raritou a bohužiaľ nie sú cenené tak, ako by si zaslúžili.

Označenie polarity je podľa starej normy červenou bodkou na skutočnom - póle (2).

 

ARN 734 / ARN 738 / ARN 730

Po úspešnom nástupe prvých nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov Tesla ARZ 669 / ARZ 668 s priemerom 203 mm a miniaturizovaných ARZ 369 / ARZ 368 s priemerom 100 mm v druhej polovici 60. rokov, sa na začiatku 70. rokov rozšíril ich sortiment aj o väčší typ. Bolo to už v rámci novej, modernizovanej kategórie ARN a konkrétne išlo o ARN 734 (4 Ω), ARN 738 (8 Ω) a ARN 730 (15 Ω) s priemerom 270 mm.

arn_73x_p.jpg

Na rozdiel od všetkých doteraz spomenutých reproduktorov má typový rad ARN 73x magnet z materiálu AlNiCo. Prešiel všetkými farebnými schémami – začal sa vyrábať približne v roku 1972 v bledosivom prevedení koša,

arn_73x_z1_biely.jpg

od mája – júna 1973 do konca roka 1979 už bol v modrom prevedení

arn_73x_z2_modry.jpg

a od roku 1980 sa až do konca svojej výroby vyrábal v čiernom prevedení, pričom sa menila iba farba koša a magnet zostal u všetkých rovnaký – bledosivý.

arn_73x_z3_cierny.jpg

V 80. rokoch jeho výroba skončila bez nejakej priamej náhrady, ktorá by mala aspoň podobné vlastnosti. V rámci koncepcie hlbokotónových reproduktorov preto bohužiaľ nemá nástupcu, ale ani predchodcu, hoci na pohľad veľmi pripomína starší typový rad veľkých širokopásmových reproduktorov ARO 711 / ARZ 711 / 2AN 633 7x. Napríklad kôš, priskrutkovaný zadný diel s magnetickým systémom, vlnka na membráne, spájkovacie kontakty – prinajmenšom tieto veci sú nápadne podobné. Ale v žiadnom prípade nemožno ARN 73x s týmito širokopásmovými reproduktormi zamieňať!

Prirodzene, ARN 73x musí byť ako špeciálny hlbokotónový reproduktor na túto funkciu konštrukčne prispôsobený. Hrubšia membrána je opatrená pružným gumovým závesom, ktorý je na jej okraj prilepený zozadu. Kvôli obrube gumového závesu však už nebolo kde na koši umiestniť montážne otvory, preto po jeho obvode pribudlo šesť výstupkov – ’uší’. Kontakty vývodov kmitacej cievky sú na membráne spredu zakvapnuté červenou alebo neskôr používanou sivou / čiernou farbou. Hnedo-oranžový textilný vrchlík, známy z ARO / ARZ 711, bol u ARN 73x nahradený papierovým, podobných rozmerov, ale vo farbe membrány. ARN má okrem toho aj iný magnet (AlNiCo, ktorý býva v porovnaní s AlNi magnetom menší) a pochopiteľne, ako sa na hlbokotónový reproduktor patrí, väčšiu vzduchovú medzeru. Zaujímavosťou je, že prvé série so sivým košom zvyknú mať vlnku na membráne bledšiu, čo ju opticky zvýrazňuje.

ARN 734 / ARN 738 / ARN 730 je nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor, vhodný výhradne do trojpásmovej reproduktorovej sústavy s doporučeným vnútorným objemom v rozmedzí 40 – 50 litrov. Jeho fyzikálne parametre ho určujú jedine do uzavretej ozvučnice, takže ani tu neprichádza do úvahy bassreflex. Rezonančný kmitočet približne 22 – 25 Hz a charakteristická citlivosť 90 dB zaručujú kvalitný prenos nízkych kmitočtov. Zraniteľná papierová cievka (kvôli nepriedušnému vrchlíku tradične dierkovaná, Ø 34 mm) obmedzuje jeho maximálny príkon na 20 W. Preto nie je dobré, keď jeho už trochu nadštandardná veľkosť vábi majiteľa na preťažovanie. Nedá sa už totiž v dnešnej dobe opraviť do pôvodného stavu.

Celkový zvukový prejav tohto reproduktora na hlbokých tónoch je príjemný, mäkký a neúnavný. No v strednom kmitočtovom pásme má už jeho membrána rezonancie, kvôli ktorým je zvuk mierne skreslený, takže do dvojpásma sa v žiadnom prípade nehodí.

Nie náhodou je tento reproduktor stále obľúbený a v podstate vzácny. V 70. rokoch a začiatkom 80. rokov sa s ním vyrábali trojpásmové reprosústavy 1PF 067 08, ale neboli jediné, objavil sa tiež v trojpásmovkách ARS 844, ARS 846 alebo ARS 840.

Označovanie polarity je u tohto typu reproduktora chaotické. Väčšinou je červenou bodkou označený – pól, ale existujú aj kusy, ktoré ju majú na + póle. Preto je nutné na zistenie skutočnej polarity použiť monočlánok (2).

 

ARN 8604 / ARN 8608

Tento typ hlbokotónových reproduktorov s priemerom 315 mm sa začal vyrábať v roku 1980 v čiernom prevedení. Pravdepodobne ako náhrada za pomaly sa vytrácajúci typ ARN 73x, aj keď ich rozmery a vlastnosti sú odlišné. ARN 860x sa potom vyrábal ďalej aj v 90. rokoch s čiernou membránou a sivým košom. Tiež nemá priameho predchodcu, ale nástupca je donedávna vyrábaný TVM ARN 312.

Kôš reproduktorov ARN 8604 / ARN 8608 je odliatok zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, nie plechový výlisok ako u menších typov. Po obvode má štyri zaoblené uši s montážnymi dierkami. Materiál magnetu je opäť ferit. Nelakovaná papierová membrána má pružný gumový záves, prilepený zozadu. Uprostred nej je papierový vrchlík a čiernou farbou zatreté kontakty vývodov kmitacej cievky.

Tento reproduktor sa hodí takisto výhradne do trojpásmovej reproduktorovej sústavy. V originálnych, továrensky vyrábaných sústavách, sa objavuje spravidla v uzavretej ozvučnici s objemom 50 – 60 litrov, no niekedy je fyzikálnymi parametrami vhodný aj do oveľa väčšej ozvučnice s bassreflexom. Tento typ je totiž „legendárny“ veľkými rozdielmi v parametroch jednak medzi jednotlivými výrobnými sériami, ako aj konkrétnymi kusmi v rámci jednej série. Napríklad udávaný rezonančný kmitočet má hodnotu 20 Hz, v skutočnosti sa však pohybuje okolo 25 – 30 Hz, u niektorých sérií ešte vyššie. Preto má podľa niektorých majiteľov napodiv tvrdší prejav ako jeho menší a starší kolega ARN 73x.

Okrem väčšieho priemeru membrány má zvýšený maximálny príkon, hoci materiál perforovaného nosiča kmitacej cievky je stále papier. Napriek tomu je membrána dosť ťažká, čo je však kompenzované silnejším pohonom kmitacieho systému. V oblasti medzi 2 000 – 4 000 Hz je na jeho kmitočtovej charakteristike prítomné veľké prevýšenie a skreslenie, ktoré musí byť nevyhnutne utlmené výhybkou. To je hlavný dôvod, prečo je tento reproduktor vhodný len do trojpásmovej sústavy. Svojím prejavom na nízkych kmitočtoch však určite nesklame. Používal sa často, dobre známe sú napríklad trojpásmové reprosústavy z 80. rokov ARS 1054, ARS 1058, 1PF 067 71, alebo RS 638.

Niektoré kusy reproduktorov typu ARN 860x, ako aj novšieho typu ARN 312, majú problém s pazvukmi pri veľkom výkone a veľkej výchylke membrány. Tieto pazvuky sú pravdepodobne zapríčinené vzduchovými turbulenciami, ktoré vznikajú pri veľkom rozkmite membrány nedostatočným odvetrávaním priestoru pod nepriedušným vrchlíkom.

Polarita je označená červenou bodkou štandardne podľa novej normy na skutočnom póle + (2).

 

ARN 930 / ARN 938

Prehľad nízkorezonančných hlbokotónových hi-fi reproduktorov z produkcie Tesly vo Valašskom Meziříčí zakončíme týmto najväčším typom (pr. 390 mm) a podľa niektorých majiteľov obzvlášť vydareným – ARN 930 (15 Ω) / ARN 938 (8 Ω). Jeho výroba začala približne od roku 1972 a skončila bez adekvátnej náhrady v 80. rokoch.

arn_930_11.jpgarn_930_10.jpg

           Keďže kvôli veľkosti a hmotnosti magnetického systému (AlNiCo) nemá štandardný plechový, ale odliaty kôš, nebol v priebehu 70. rokov farbený na modro. Farba membrány je však štandardná – sivá. Uprostred nej je papierový vrchlík, spod ktorého vyčnievajú zalakované vývody kmitacej cievky. Poddajný gumový záves je k membráne prilepený tradične zozadu. Ani kôš tohto typu reproduktora nemá montážne otvory, preto sú na jeho upevnenie do ozvučnice potrebné kovové uholníky, ktorých by malo byť aspoň osem.

U týchto reproduktorov je zvláštnosť, že majú rovnaký magnet ako typ ARN 932, ktorého vlastnosti sú celkom iné. ARN 930 / ARN 938 sú však na funkciu nízkorezonančných hi-fi reproduktorov s veľkým zdvihom kmitacieho systému prispôsobené okrem už spomenutého pružného poddajného gumového závesu aj mäkkou stredičkou, dlhšou kmitacou cievkou a väčšou vzduchovou medzerou. Tá je dosiahnutá zúžením pólového nástavca, v ktorom je navyše prevŕtaný vetrací otvor (obdobne ako pri skorších modeloch malých ARZ 369 / 368). Takto vzniknutý otvor aj tu spoľahlivo zabraňuje vzniku nežiadúcich vzduchových turbulencií a pazvukov pod nepriedušným papierovým vrchlíkom a zároveň sa ním kmitacia cievka reproduktora účinnejšie ochladzuje. Zo zadnej strany magnetického systému je otvor chránený kruhovou sieťkou.

Pri svojej veľkosti sa ARN 930 / ARN 938 musí použiť prinajmenšom v trojpásmovej, prípadne aj štvorpásmovej reprosústave. Udávaný rezonančný kmitočet približne 20 Hz skutočne dosahuje. Svojim prejavom a podaním nízkych kmitočtov poslucháča ohromí, na čo však potrebuje primerane veľkú uzavretú ozvučnicu – s objemom 100 – 250 litrov. Deliaci kmitočet so stredotónovým reproduktorom je vhodný okolo 400 Hz, čo vyžaduje použitie buď širokopásmového alebo veľkého stredotónového reproduktora, schopného dosiahnuť túto úroveň bez skreslenia. Jedno z vhodných riešení poskytuje napríklad reproduktorová sústava ARS 850.

Papierová kmitacia cievka u ARN 930 / ARN 938 umožňuje maximálny príkon 25 W, charakteristická citlivosť je trochu menšia, než by sa čakalo – 87 dB. Tento reproduktor je však tiež legendárny, vydarený a v dnešných časoch mimoriadne vzácny.

 

 

 

(1) Sériová výroba typov ARZ 669 / 668 / 667 / 665 bola ukončená cca v roku 1975, ale aj potom bolo vyrobených niekoľko ojedinelých sérií. Existujú také, ktoré boli vyrobené dokonca až v roku 1978.

 

(2) Stará norma určovala, že po pripojení monočlánku (1,5 – 3 V) kladným pólom ku kladnému pólu reproduktora a záporným pólom k zápornému pólu reproduktora, spôsobí jednosmerný prúd, prechádzajúci kmitacou cievkou, vychýlenie kmitacieho systému reproduktora smerom dovnútra. Svorka s kladným pólom, stanoveným podľa tejto starej normy, je na reproduktoroch Tesla vyrobených do r. 1980 (1978) označená bodkou. Na opačnej svorke je záporný pól reproduktora a ten nemá označenie.

Nová norma stanovuje polaritu reproduktorov opačne – monočlánok, pripojený kladným pólom na kladnom póle reproduktora a záporným pólom na zápornom póle reproduktora, zapríčiní vychýlenie kmitacieho systému smerom von – a toto nové označenie polarity sa od roku 1978 objavuje okrem ARN 665 / 669 a 565 / 569 aj na niektorých sériách hlbokotónových reproduktorov s lepeným magnetom. Od roku 1980 sú všetky nové štvorčíselné typy reproduktorov Tesla označované výlučne podľa novej normy. Kvôli tomuto chaotickému označovaniu polarity je preto najspoľahlivejšie zistiť polaritu každého reproduktora pomocou monočlánku, označiť si podľa novej normy a podľa nej aj reproduktor zapojiť.

 

 

© Peter K., 2009

Aktualizované v októbri 2015.